25/01/2024: Sessió inaugural del curs acadèmic 2024

Dimarts passat, 24 de gener, va tenir lloc en la seu de la Reial Acadèmia de Medicina dels Illes Balears la sessió inaugural del curs acadèmic 2023.

El doctor Joan Besalduch Vidal, president de la Reial Acadèmia de Medicina de Balears (RAMIB), va destacar el programa de sessions científiques i píndoles informatives, que tracten d’apropar diversos temes sanitaris a la societat així com l’ingrés del M. Il·ltre. Sr. Antonio Pareja Bezares.

Entre els motius de tristor, hi ha la mort de qui va ser president d’aquesta corporació des de l’any 1992 a l’any 2.000, el Dr. Josep Tomàs Montserrat, persona molt estimada dins i fora de la RAMIB.

Així mateix va felicitar al M. Il·ltre. Sr. Macià Tomàs Salvà, guardonat amb la medalla Mateu Orfila, la més alta distinció de la corporació, en reconeixement a la seva trajectòria en favor de l’Acadèmia.

L’acte va prosseguir amb la lectura de la memòria acadèmica 2023 a càrrec del vicesecretari M. I. Sr. Sebastià Crespí Rotger que va sustituir al secretari M. Il. Sr. Javier Cortés Bordoy, el qual no va poder assistir a l’acte per raons de força major. Aquesta memòria recull, entre altres punts, l’agraïment a totes les entitats i persones que col·laboren amb la corporació i la celebració de deu sessions de govern ordinàries i sis extraordinàries, així com l’ingrés de l’acadèmic numerari M. Il·ltre. Sr. Antonio Pareja Bezares.

Així mateix, va exposar els números de la revista de la Reial Acadèmia, Academic Journal of Health Sciences, la qual ha continuat creixent tant en difusió com en qualitat de la mà del seu director M. I. Sr. Angel Arturo López. La revista ocupa el primer lloc en el rànquing de publicacions de caràcter científic i sanitari de la plataforma universitària balear i és la primera revista balear en estar inclosa a JCR. El nombre total de descàrregues d’exemplars i articles de la revista sumen 747.366 al llarg de 2023. També va destacar els números de les visualitzacions de l’activitat acadèmica en el canal propi de youtube les quals ascendeixen a 47.053 en finalitzar l’any 2023.

Una vegada finalitzada la lectura de la memòria acadèmica el M. Il·ltre. Sr. Javier Garau Alemany va ser l’encarregat de pronunciar el discurs inaugural que va tenir per títol Calentamiento global y su impacto sobre la salud humana con especial énfasis en las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes.

«E l cambio climático es la emergencia de salud más importante de nuestro tiempo, ya que amenaza todos los aspectos de la sociedad humana», va començar la seva intervenció el doctor Garau.

Així mateix va indicar el següent «Tenim por del territori inexplorat en el qual ara hem entrat. Les condicions es tornaran molt angoixants i potencialment immanejables per a grans regions del món, amb l’escalfament de 2,6 °C esperat al llarg del segle, fins i tot si els compromisos nacionals de reducció d’emissions es compleixen.

Com aviat serem testimonis del fracàs en l’assoliment de l’objectiu de 1,5 °C al qual aspira l’acord de París, no es pot subestimar la importància de frenar immediatament l’ús de combustibles fòssils i evitar cada augment addicional de 0,1 °C en l’escalfament global futur.

El moment d’actuar és ara».

Pot visualitzar el discurs inaugural en el següent enllaç del canal de youtube de la corporació:

Posteriorment es van lliurar els premis i distincions corresponents al curs acadèmic 2023.

DISTINCIONS CURS ACADÈMIC 2023

Concesió de la medalla Dr. Orfila

M. Il. Sr. Macià Tomàs Salvà

Acadèmics corresponents electes

Dr. Pedro J. Tárraga López

Dr. Juan Escalas Taberner

PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS

Títol: “Effectiveness of medication self-management, self-monitoring and a lifestyle intervention on hypertension in poorly controlled patients: the MEDICHY randomized trial”.

Fabián Unda Villafuerte, Joan Llobera Cànaves, Andreu Estela Mantolan, Patricia Bassante Flores, Fernando Rigo Carratalà, Ana Requena Hernández, Bartolomé Oliver Oliver, Joan Pou Bordoy, María Lucía Moreno Sancho, Alfonso Leiva, Patricia Lorente Montalvo.

PREMI MATEU ORFILA, a la trajectòria de un professional de la salut

Dr. Carlos Ferret Sobral, a proposta de la Societat Balear de Ginecologia i Obstetrícia.

CÉDULA FUNDACIONAL 1788

Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears, per la seva col·laboració continuada amb la Reial Acadèmia i per ajudar a donar difusió i visibilitat a totes les iniciatives i activitats acadèmiques.

PREMIS PATROCINATS

Premi Prof. Jean Dausset a la millor tesi de Medicina i Ciències Afins, elaborada a les Illes Balears dins el curs acadèmic 2022.

Títol: “Marcadores de inflamación y estrés oxidativo en la prevención y reversión de la obesidad y sus comorbilidades asociadas”.

Margalida Monserrat Mesquida. Universitat de les Illes Balears, Palma.

Premi del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears, per al millor estudi d’investigació en infermeria en qualsevol dels seus àmbits.

Títol: “Efectividad de una intervención telefónica enfermera basada en la modificación de estilos de vida para el control de la glucemia en personas con prediabetes”.

María Arias Fernández, Sergio Fresneda Genovard, Marina Carballo Torres, Manuela Abbate, Cristian Sánchez Rodríguez. Universitat de les Illes Balears, Palma.

Premi Hospital Quirónsalud PalmaPlanas, al millor estudi sobre les especialitats mèdiques.

Títol: “Prevalencia de obesos metabólicamente sanos en población de Baleares aplicando dos criterios diferentes: variables asociadas”.

José Ignacio Ramírez Manent, Maria Teófila Vicente Herrero, María Gordito Soler, Ignacio Ramirez Gallegos, Alberto Ramírez Gallegos, Marta Marina Arroyo, Pilar Tomás Gil. Escuela Universitaria ADEMA-UIB. Palma.

Premi del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, per al millor estudi d’investigació en l’àmbit de les ciències farmacèutiques.

Títol: “Evaluación del impacto en la terapéutica de la inclusión de un farmacéutico en la Unidad de Cuidados Intensivos a través de sus intervenciones farmacéuticas”.

Luis Pérez de Amezaga Tomás, Montserrat Vilanova Boltó. Hospital Universitari Son Llàtzer. Palma

Premi ADEMA, per al millor estudi de recerca en salut bucal i nutrició.

Título: “Influencia de la dieta mediterránea, actividad física y variables sociodemográficas en los valores de Body Surface Index y Waist Triglyceride Index y utilidad de estos indicadores en la predicción de riesgo cardiometabólico”.

Alicia Julibert García, Carla Busquets Cortés, Estefanía García Ruiz, Pablo Estebala Alández, Isabel Pilar Soler Pocoví, José Ignacio Ramírez Manent. Escola Universitària ADEMA.

Premio Laboratorio Dr. Cortés, per a la millor publicació sobre Oncologia Ginecològica realitzada per professionals radicats a les Illes Balears.

Título: “A hybrid approach: a safe option for surgical treatment of early-stage cervical cancer”.

Joana Amengual Vila, Anna Torrent Colomer.

Una vegada finalitzat l’acate d’entrega de premis i distincions es va donar per inaugurat el curs acadèmic 2024 per part del president de la corporació, finalitzant així l’acte.