04/06/2024: GETomics: una breu història del temps

Dia 4 de juny de 2024 es va celebrar en la seu acadèmica de Can Campaner la sessió científica “GETomics: una breu història del temps”.

La sessió va ser duta a terme pel Dr. Àlvar Agustí Garcia-Navarro, Catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona i Consultor senior del Clinic Barcelona.

Va obrir l’acte el vicepresident de la RAMIB, M. Il·ltre. Sr. Lluis Masmiquel Comas, donant la benvinguda i agraint la seva assistència al ponent, a les autoritats i al públic present.

La presentació del ponent va ser duta a terme per l’acadèmic numerari M. Il·ltre. Sr. Josep Francesc Forteza Albertí.

El Dr. Agustí va exposar que tradicionalment, ha existit el concepte GEnomics per a referir-se a la combinació i la interacció de la càrrega genètica -G- i els factors ambientals i de l’entorn -E- per a explicar les malalties humanes. No obstant això, ha aparegut un nou concepte, GETomics, que incorpora la T de temps, l’edat. Per exemple, en una infecció, no és la mateixa la seva afectació a un nen que a un ancià. Ho hem vist recentment amb la COVID-19, amb una mínima incidència en nens i una alta mortalitat entre les persones majors. Els nens desenvolupen el seu sistema immunitari, mentre que baixa en les persones majors. Un exemple: històricament, el virus respiratori sincitial (VRS) ha estat relacionat amb nens i la bronquiolitis, causa de moltes urgències pediàtriques. La tecnologia ha descobert recentment que molts adults tenen VRS. El temps importa, no tot són virus i gens.

 Així mateix va exposar que es tracta d’aconseguir una vellesa saludable a través de vacunes, exercici, control de la dieta i no fumar. No podem evitar l’envelliment, però la prevenció i el diagnòstic precoç poden contribuir a aquesta vellesa saludable. I els fàrmacs poden aconseguir un sistema immunològic enfortit.

Augmentar l’esperança de vida és un èxit, però té un cost econòmic. Si en el futur s’aconsegueix arribar als 150 anys d’edat, serà sostenible per a la societat? Qui pagarà les pensions? En efecte, és un debat políticament incorrecte, però aconsegueix els àmbits polític, econòmic filosòfic, ètic i fins i tot religiós. La nostra esperança de vida és un èxit, però és un èxit car

En la ponència el Dr. Agustí també va comentar la relació existent entre l’augment de les malalties amb l’edat, tant les mentals i les no mentals. Totes les malalties augmenta amb l’edat. El principal factor de risc de les malalties cròniques és l’edat. Tenim un sistema de salut magnífic, però hauria de plantejar-se, tornant a la qüestió anterior de la prevenció i el diagnòstic precoç, a les revisions mèdiques generalitzades, per exemple, cada dos anys. Quan els vehicles tenen uns anys, se’ls obliga a passar per inspeccions tècniques. Per què no establir inspeccions mèdiques a partir d’una certa edat? Hi ha campanyes per a prevenir el càncer de mama o de còlon, i ara comencen a plantejar-se revisions de pulmons a partir d’una certa edat entre fumadors o ex-fumadors. Pot ser una molt bona mesura per a prevenir el càncer de pulmó, però aquí també entra el debat polític sobre assumir el seu cost.

Una vegada finalitzada la ponència es va obrir el torn obert de paraula habitual en el qual el públic va poder plantejar diverses qüestions que van ser respostes pel ponent.

En finalitzar el debat el vicepresident de la corporació va tancar l’acte agraïnt al ponent la seva magnífica ponència.

Pot visualitzar la sessió científica en el canal de youtube de la corporació: