Activitats

L'entrada a l'acte es lliure i gratuïta. Podrá seguir l'acte en directe en el...

18/09/2023: Conferència Reptes del futur farmacèutic i el paper de l’Economia de la Salut

El passat dia 18 de setembre de 2023 va tenir lloc en la seu de la RAMIB la conferència oberta “Reptes de...

Píndoles informatives de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears

La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears destina aquest espai per a recollir totes les píldores informatives realitzades...

04/07/2023: Demografia i epidemiologia en l’objectivació de l’estat de salut. Metodologia estadística i discurs...

El dimarts dia 4 de juliol de 2023 va tenir lloc, en la seu de Ca Campaner, la sessió científica “Demografia i...

06/06/2023: Herpes Zóster: historia natural, enfermedad y prevención

El dimarts dia 6 de juny de 2023 va tenir lloc, en la seu de Can Campaner, la sessió científica “Herpes Zòster:...