02/07/2024: Avanços en el tractament oncològic: càncer de mama

Dia 2 de juliol de 2024 es va celebrar en la seu acadèmica de Can Campaner la sessió científica Avanços en el tractament oncològic: càncer de mama.

La sessió va ser duta a terme pel Dr. Javier Cortés Castán, mèdic oncòleg, fundador i director del International Breast Cancer Center IBCC Barcelona & IOB Madrid.

Va obrir l’acte el president de la RAMIB, Excm. Sr. Joan Besalduch Vidal, donant la benvinguda a la ponent, a les autoritats i al públic present.

Va presentar a la ponent, el M. Il·ltre. Sr. Lluis Masmiquel Comes, vicepresident de la corporació, exposant el currículum del ponent.

El tractament del càncer de mama és un dels quals major desenvolupament ha experimentat. Va exposar que hi ha diversos tipus de teràpies, seguim amb la quimioteràpia que compta amb grans avanços en la seva optimització, com són els famosos cavalls de Troia. Això és donar quimioteràpia amb uns anticossos pegats a una cèl·lula tumoral. S’internalitzen i deixen anar la bomba, és un mètode intel·ligent que dona resultats que mai s’havien vist. També hi ha hormonoteràpia que gràcies a la biologia tumoral es combina amb fàrmacs dirigides contra les dianes, millora la qualitat i la quantitat de vida. La immunoteràpia va bé sobretot en el càncer triple negatiu i, quan es combina amb quimio, som capaços de curar més o que visquin millor. També hi ha grans avanços en la disminució de tractaments, podem curar al mateix nombre de pacients amb menys teràpies.

El Dr. Cortès també va exposar el paper que comença a jugar la IA en la lluita contra el càncer. Va posar com a exemple que gràcies a la IA es va poder detectar en una pacient que tenia un tumor de 1mm que als ulls d’un radiòleg hagués passat desapercebut. Així mateix ja es pot ficar la informació d’un pacient i et dona el tractament a seguir, encara no és exacte però ajudarà a optimitzar.

Quant al percentatge de mortabilitad va indicar que actualment estem en el 18% però fa uns 15-20 anys era entre el 25% i el 30%.

El ponent també tracto l’increment de la incidència la qual puja de manera dramàtica a tot el món, en tots els tipus de càncer. S’intueix que és perquè augmenten els factors de risc: la gent viu més, mengem pitjor, hi ha més contaminació ambiental, es fa menys exercici, després aquesta el tabac, l’alcohol, la radiació… Així mateix es va comentar que caldria remenar els pros i els contres de revisar l’edat en la qual es realitzen els cribratges preventius.

Per a finalitzar el debat el Dr. Cortès va parlar de la deshumanització. “Tenim una societat molt tecnològica. La gent ja no s’aixeca en veure a un avi, tirem les pipes al sòl, mirem el mòbil sense donar els bon dia. Hi ha menys respecte i la medicina és un reflex de la societat, tractem pitjor al malalt”.

Una vegada finalitzada la ponència es va obrir el torn obert de paraula habitual en el qual el públic va poder plantejar diverses qüestions que van ser respostes pel ponent.

En finalitzar el debat el president de la corporació va tancar l’acte agraint a la ponent la seva magnífica ponència.

Pot visualitzar la sessió científica en el canal de youtube de la corporació: