21/11/2023: Medicina Forense en les Illes Balears: Història i protagonistes. En memòria del M. Il. Sr. Bartolomé Nadal Moncadas

Dimarts passat, 21 de novembre de 2023, la seu de la Reial Acadèmia de Medicina dels Illes Balears va acollir la sessió científica “Medicina Forense en les Illes Balears: Història i protagonistes”

Va obrir l’acte el president de la RAMIB, Excm. Sr. Joan Besalduch Vidal, donant la benvinguda a les autoritats, ponents i al públic present.

A continuació, l’acadèmic numerari M. Il·ltre. Sr. José Francisco Forteza Albertí, va procedir a presentar als ponents i un breu resum del seu currículum.

El mèdic forense jubilat Miquel Timoner i la mèdica forense, especialista en Criminologia i professora associada de la UIB Ana Belén García van ser els ponents en aquesta sessió científica dedicada a la memòria del M. Il·ltre. Sr. Dr. Bartomeu Nadal Moncadas.

Els ponents varen exposar que «la medicina forense, també dita legal, ajuda als jutges en els casos en els quals es requereixen coneixements mèdics o biològics, principalment en els referits a salut general, lesions, morts violentes -trànsit, homicidis, suïcidis-, violència contra la dona, salut mental o capacitats. Els forenses són ara un cos nacional superior dependent del Ministeri de Justícia a través d’un institut de medicina legal, però en èpoques passades cadascun d’ells estava adscrit a un jutjat».

Els dos van assenyalar que «des de 2020, els forenses accedeixen a la seva especialitat per la via del Metge Intern Resident -MIR-, amb tots els seus processos de formació i rotació. Aquesta novetat és indubtablement positiva, perquè suposa un salt en la formació. Amb anterioritat, accedien per una oposició a la qual seguien uns cursos i unes pràctiques».

El Dr. Timoner va indicar que «amb l’Institut de Medicina Legal -Balears té el seu-, hi ha més mitjans humans i materials , però s’ha perdut la relació humana i directa entre jutge i forense». Actualment, hi ha en 17 mèdics forenses a Mallorca, 4 a Eivissa («encara que haurien de ser 5», precisen) i 2 a Menorca. Segons García, «són pocs. Tenim la mateixa plantilla que Badajoz, quan aquí la població es multiplica a l’estiu i també s’incrementen factors com el consum d’alcohol i estupefaents, les agressions sexuals o les pràctiques de risc. Els forenses també tenen vacances, per la qual cosa en època estival baixa la plantilla i puja el treball».

A Mallorca, hi ha tres forenses dedicats a les autòpsies, que es practiquen quan hi ha morts violentes o sospitoses de criminalitat. Només a Mallorca es practiquen unes 700 a l’any. Una qüestió que mereix una atenció especial és el dels suïcidis. Tots dos metges destaquen que «hi ha 11 suïcidis diaris a Espanya. En morts entre la població menor de 30 anys, els suïcidis ja han superat als accidents de trànsit. En aquest aspecte, existeix un problema de salut mental que continua sent una assignatura pendent».

La medicina legal es va implantar en tota Espanya en 1915, encara que les primeres dades de la seva activitat en Balears corresponen a principis dels anys 20. L’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses es va crear en Balears en 2003, per la qual cosa ha complert 20 anys.

Una vegada finalitzada la ponència es van dedicar unes paraules al M. Il·ltre. Sr. Bartolomé Nadal Moncadas per diversos acadèmics de la corporació.

M. Il. Sr. Antoni Cañellas Trobat
M. Il. Sra. Juana Maria Román Piñana

Un vegada finalitzades totes la intervencions, el President de la RAMIB va tancar l’acte amb unes paraules pròpies recordant al Dr. Nadal.

Pot visualtizar la sessió científica en el canal de youtube de la corporació en el següent enllaç: