24/01/2023: Sessió inaugural del curs acadèmic 2023

Dimarts passat, 24 de gener, va tenir lloc en la seu de la Reial Acadèmia de Medicina dels Illes Balears la sessió inaugural del curs acadèmic 2023.

El doctor Joan Besalduch Vidal, president de la Reial Acadèmia de Medicina de Balears (RAMIB), va recordar en el seu primer discurs inaugural ocupant aquest càrrec que la celebració té ja gairebé 200 anys d’antiguitat perquè es realitza des de 1831. «En repassar l’últim any voldria destacar els convenis subscrits amb la CAEB, el Col·legi Oficial de Biòlegs i el Grup Serra, i ressaltar també el programa de sessions científiques i píndoles informatives que acosten els temes sanitaris a la societat», va remarcar.

L’acte va prosseguir amb la lectura de la memòria acadèmica 2022 a càrrec del secretari general M. I. Sr. Javier Cortés Bordoy. Aquesta memòria recull, entre altres punts, la renovació de càrrecs en el mes passat febrer, el procés de catalogació i digitalització de l’arxiu acadèmic que duu a terme l’investigador Miquel Amengual, del servei de Biblioteca i Documentació de la UIB i la celebració de nou sessions de govern ordinàries i tres extraordinàries, l’ingrés de l’acadèmic numerari M. Il·ltre. Sr. Rafael Morales Soriano.

El Dr. Cortès va pronunciar unes paraules recordant els decessos de l’Excm. Sr. Santiago Grisolía, marquès de Grisolía, Acadèmic d’Honor d’aquesta Reial Acadèmia; els Excms. Srs. Gabriel Garcias i Rafael Perera, antics presidents de la Reial Acadèmia de Jurisprudència de les Illes Balears i el M. Il·ltre. Sr. Bartomeu Nadal, Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, persona molt estimada en aquesta casa.

Així mateix va exposar els números de la revista de la Reial Acadèmia, Academic Journal of Health Sciences, la qual ha continuat creixent tant en difusió com en qualitat de la mà del seu director M. I. Sr. Angel Arturo López. La revista ocupa el primer lloc en el rànquing de publicacions de caràcter científic i sanitari de la plataforma universitària balear. El nombre total de descàrregues d’exemplars i articles de la revista sumen 830.348 al llarg de 2022. També va destacar els números de les visualitzacions de l’activitat acadèmica en el canal propi de youtube les quals ascendeixen a 36.390 en finalitzar l’any 2022.

Una vegada finalitzada la lectura de la memòria acadèmica la M. Il·ltre. Sra. Antonia Barceló Bennásar va ser l’encarregada de pronunciar el discurs inaugural que va tenir per títol Disrupció endocrina, la pertorbació silenciosa de la nostra salut.

«Tant el nostre entorn com la salut i la supervivència humana estan més amenaçades que mai», va començar la seva intervenció la doctora Barceló. «A través de l’aire que respirem, l’aigua que bevem i la terra en què conreem els nostres aliments, cada dia, milers de substàncies químiques afecten de manera negativa al nostre cos i al medi ambient».

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix els disruptors endocrins com una substància exògena que altera les funcions del sistema endocrí amb efectes nocius que constitueixen un problema de salut pública. Segons la ponent, «gairebé el 100% dels éssers humans presenten un número elevat d’aquests disruptors en el seu cos», ja que «gran part dels productes que s’usen diàriament els contenen». Els seus efectes, va explicar, poden tenir conseqüències en el sistema reproductor, les taxes de fecunditat, la salut tiroidal, el neurodesenvolupament, els trastorns de metabolisme o els tumors relacionats amb les hormones, encara que «conèixer-los amb absoluta fiabilitat és pràcticament impossible», va assenyalar l’especialista. Ser conscients que existeix aquest problema, vigilar-lo i prevenir-lo són claus «per a controlar aquesta epidèmia», va citar l’aplaudida conferenciant.

Posteriorment es van lliurar els premis i distincions corresponents al curs acadèmic 2022.

DISTINCIONS CURS ACADÈMIC 2022

Acadèmics corresponents electes

D. Llorenç Sastre Moragues

D. Miquel Pastor Tous

PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS

Títol: “Use of single-photon emission computed tomography/computed tomography (SPECT/CT) in lymphatic mapping of patients with head and neck melanoma undergoing sentinel lymph node biopsy.”.

Antoni Bennàsar, Mauricio Orozco, Antoni Vilalta, Susana Puig, Josep Malvehy, Marta Valero i Sergi Vidal-Sicart. Clínica Rotger i Hospital Clínic de Barcelona.

PREMI MATEU ORFILA, a la trajectòria de un professional de la salut

Dr. Miquel Fiol Sala, a proposta de l’Institut d’Investigació Sanitaria Illes Balears (IdISBa).

CÉDULA FUNDACIONAL 1788

Grup Serra, en agraïment al Grup Serra per la seva labor de difusió i promoció de las activitats de la RAMIB.

PREMIS PATROCINATS

Premi Prof. Jean Dausset a la millor tesi de Medicina i Ciències Afins, elaborada a les Illes Balears dins el curs acadèmic 2021.

Títol: “Renal health in patients with non-alcoholic fatty liver disease and metabolic syndrome”.

Dra. Manuela Abbate. Universitat de les Illes Balears.

Premi Doctor Ramón Rotger Moner, per al millor estudi sobre cirurgia i especialitats quirúrgiques.

Títol: “Uncoforaminotomía antero-lateral cervical en el tratamiento de la radiculopatía cervical. Técnica de Jho con pequeña modificación. Estudio retrospectivo de los primeros 146 casos”.

Jon Olabe i Javier Olabe. Olabeneurocirujanos SLP.

Premi del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears, per al millor estudi d’investigació en infermeria en qualsevol dels seus àmbits.

Títol: “Estudio de casos y controles para evaluar el efecto del ámbito de exposición y las medidas de protección individual en el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2”.

Aina Huguet, Laura Capitán y Aina María Yáñez

Premi Hospital Quirónsalud PalmaPlanas, al millor estudi sobre les especialitats mèdiques.

Títol: “Valor terapéutico de la introducción de micro RNAs supresores tumorales en cáncer de pulmón: un modelo preclínico”.

Pedro P. Medina. Universidad Autónoma de Madrid

Premi del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, per al millor estudi d’investigació en l’àmbit de les ciències farmacèutiques.

Títol: “Asociación entre consumo de ansiolíticos y antidepresivos y el nivel de riesgo cardio-metabólico en población de Baleares”.

Josep Lluís Coll, Hilda María González, Pilar Tomás, Katrina Riera, Maria Gordito y Miguel Carlos Aguiló. Escola Universitària ADEMA

Premi ADEMA, per al millor estudi de recerca en salut bucal i nutrició.

Título: “Perfil cardio-metabólico de personas con baja y alta adherencia a la dieta mediterránea”.

Giuseppe Russolillo, Juan Pablo Martí, Pilar Tomás, María Gil, Rosa González y Víctor Manuel Robles. Escola Universitària ADEMA.

Premio Laboratorio Dr. Cortés, per a la millor publicació sobre Oncologia Ginecològica realitzada per professionals radicats a les Illes Balears.

Título: “Sentinel lymph node biopsy in endometrial cancer: Dual injection, dual tracer. A multidisciplinary exhaustive approach to nodal staging”.

Anna Torrent, Joana Amengual, Catalina María Sampol, Mario Ruiz, Jorge Rioja, Gabriel Matheu, Pilar Roca y Octavi Córdoba. Hospital Universitari Son Espases.

Una vegada finalitzat l’acate d’entrega de premis i distincions es va donar per inaugurat el curs acadèmic 2023 per part del president de la corporació, finalitzant així l’acte.