07/06/2022: Una salud / One Health. El enfoque imprescindible para una salud pública eficaz

Sessió científica. – Dia 7 de juny de 2022 es va celebrar en la Seu acadèmica de Can Campaner la sessió científica “Una salud / One Health El enfoque imprescindible para una salud pública eficaz”.

Va obrir l’acte el president de la corporació, Excm. Sr. Joan Besalduch Vidal i va presentar al conferenciant l’acadèmic numerari M. Il. Sr. Bartomeu Anguera Sansó.

La ponència va ser duta a terme per l’Il·ltre. Sr. Ramon García Janer, cap del Negociat de zoonosi del Servei de Salut Ambiental (DG de Salut Pública i Participació) i president del Col·legi Oficial de Veterinaris dels Illes Balears.

El ponent va exposar com la pandèmia de la COVID-19 i l’emergència i reemergència d’altres malalties transmissibles han posat de manifest la necessitat de incorporar l’enfocament One Health en l’abordatge dels problemes de salut, amb l’objectiu de fer front amb èxit als reptes i amenaces per a la salut pública, on s’han de tractar conjuntament la salut humana, la salut animal i la salut del medi ambient i les interaccions entre elles.

Aquesta sessió va estar dirigida a explicar l’enfocament One Health, les bases epidemiològiques i altres factors a considerar amb la emergència i reemergència de les malalties infeccioses, especialment les zoonòtiques, sobretot els relacionats amb el canvi climàtic. Finalment es plantejaran les iniciatives i dificultats per aconseguir la implantació efectiva de l’enfocament One Health en les polítiques de salut pública actuals i futures.

La ponència va ser seguida amb gran interès pel públic assistent finalitzant amb l’habitual debat posterior a les ponències.

Pot visualitzar la sessió científica en el canal de youtube de la corporació seguint el següent enllaç: