Sessió científica 02/07/2019: “Analitzant els circuits neuronals de la memòria des d’una perspectiva interdisciplinari”

El passat 2 de juliol de 2019 es va celebrar a la seu de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears la sessió científica titulada “Analitzant els circuits neuronals de la memòria des d’una perspectiva interdisciplinària” a la seu de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.

Va presentar als conferenciants l’acadèmic numerari Dr. Fèlix Grases Freixedas i va moderar el col·loqui el Sr. president de la RAMIB.

A càrrec de la sessió van estar el Dr. Santiago Canals Gamoneda, Investigador Científic CSIC i membre de l’Institut de Neurociències d’Alacant i del Dr. Claudio R. Mirasso Santos, Catedràtic de Física de la Universitat dels Illes Balears i membre de l’Institut de Física interdisciplinària i Sistemes Complexos (CSIC-UIB). Tots dos van oferir un acostament als circuits neuronals encarregats de produir i emmagatzemar la memòria, cadascú des de la perspectiva del seu camp de treball.

El cervell és l’exemple paradigmàtic de sistema complex: milers de milions d’elements es troben interconnectats i es produeixen fenòmens emergents tan rics com la memòria o la consciència. Aproximar-se a l’estudi de el cervell des de la perspectiva de les diferents branques científiques és imprescindible per comptar amb el màxim d’eines possibles i tenir major versatilitat.

La ponència va ser seguida amb gran interès pel públic assistent finalitzant amb l’habitual debat posterior a les ponències.

La sessió es troba disponible al canal de YouTube de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, pot accedir-hi en el següent enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=wj4lrfcAKrk&t=2001s