24/01/2019: Sessió inaugural curs acadèmic 2019

Dia 24 de gener de 2019, primer dijous després de la festa de Sant Sebastià, va tenir lloc a la seu acadèmica de Can Campaner la solemne sessió inaugural del curs acadèmic 2019.

Van ocupar la taula presidencial l’Excm. senyor Macià Tomàs Salvà, president de la Reial Acadèmia de Medicina; l’Excm. Sr. Joan Cifuentes Álvarez, comandant general de les Balears; l’Hble. Sra. Patricia Gómez Picard, consellera de salut; l’Excm. Sr. Llorenç Huguet Rotger, rector de la UIB i l’Hble. Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.

 

Va obrir la sessió el Excm. Sr. president, Dr. Macià Tomàs Salvà, que va dirigir unes paraules de benvinguda als assistents i altres d’agraïment als benefactors i patrocinadors de l’acadèmia, que amb el seu suport permeten que la Reial Acadèmia porti a terme les seves activitats. També va felicitar els guardonats amb els diferents premis i distincions acadèmiques i va donar la paraula a la presidenta del Govern Sra. Francina Armengol Socías.

Posteriorment, va ser el torn per Antoni Cañellas, secretari de la RAMIB, que va pronunciar una àmplia intervenció sobre la Memòria Anual del passat any 2018.

El moment més esperat va arribar quan l’acadèmica numerària, Pilar Roca va pronunciar el discurs inaugural “La sinergia entre la Medicina i la Bioquímica i Biologia Molecular”, d’alt contingut científic, amb la clàssica afegitó final, “he dit”.

Un cop finalitzat el discurs inaugural el secretari general va donar lectura a la relació dels premis i distincions concedides per la Real Acadèmia durant el curs 2018. Els guardonats van pujar a l’estrada i van rebre un fort aplaudiment al recollir el diploma de les autoritats presents a l’estrada .

Un cop finalitzat el lliurament dels premis, el Sr. secretari general va anunciar la convocatòria dels Premis de la Reial Acadèmia el curs 2019

Com a tancament l’excel·lentíssim Sr. president, Dr. Macià Tomàs Salvà, en nom de S. M. el Rei, va declarar obert el curs acadèmic 2019, i va clausurar la sessió.