Sessió científica 07/07/2015: L’Arxiu històric de la Reial Acadèmia de Medicina: ordenació, catalogació i digitalització documental” a càrrec del Sr. Miquel Pastor Tous

 

Sessió científica. – Dia 7 de juliol es va celebrar a la seu acadèmica de Can Campaner la sessió científica “L’Arxiu històric de la Reial Acadèmia de Medicina: ordenació, catalogació i digitalització documental” a càrrec del Sr. Miguel Pastor Tous Director del servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears.

 

El president de la Reial Acadèmia de Medicia, Dr. Macià Tomàs va presentar l’acte i el conferenciant al públic assistent. El president va explicar que el projecte va sorgir per garantir la preservació de l’arxiu acadèmic i facilitar la seva consulta als investigadors, aprofitant l’experiència en aquest camp del servei de biblioteca i digitalització de la UIB.

El Sr. Miquel Pastor va exposar els treballs que porta a terme l’equip que ell mateix coordina en el ric arxiu històric de la Reial Acadèmia de Medicina, consistent en tasques de conservació, classificació i digitalització dels documents seguint les fases que assenyala el conveni de col·laboració signat el 2014 entre la Universitat dels Illes Balears i la Reial Acadèmia de Medicina.

Segons va explicar el ponent, s’ha catalogat informàticament l’arxiu fins al nivell d’unitat documental bàsica, mitjançant el programari d’arxius de la UIB basat en ICA-Atom i s’ultima la creació del quadre de classificació de documents (QdCD). Correspon després definir el pla de prioritats de digitalització en la base de la necessitat de conservació i l’interès de difusió dels documents catalogats.

El Sr. Pastor va fer una demostració pràctica de com els investigadors podran consultar via telemàtica els documents de la Reial Acadèmia i les possibilitats del programa.

La ponència va ser seguida amb gran interès pel públic assistent finalitzant amb l’habitual debat posterior.