Dol per la mort del M.I. Dr. Guillem Mateu Mateu

 

Òbit.- En nom de la Junta Directiva i del conjunt dels acadèmics de la Corporació el president de la Reial Acadèmia de Medicina expressa el seu dol per la mort, dia 21 de març, del M.I. Dr. Guillem Mateu Mateu, acadèmic numerari. 

    

El Dr. Guillem Mateu, nascut el 1930 a Caimari (Mallorca), va ser l’iniciador a Espanya de l’aplicació dels foraminífers com a indicadors biològics de la contaminació marítima. Deixeble predilecte de l’eminent geòleg Guillem Colom Casasnovas, fou president de la Societat d’Història Natural de Balears (1968-1981). Va publicar nombrosos treballs sobre la sistemàtica, ecologia i geocronologia dels foraminífers. És autor, de diversos articles publicats a revistes com el Bol·letí de la Societat d’Història Natural de les Balears, Cuadernos de Geografía, Publicaciones Instituto Biología Aplicada i revista Española de Micropaleontología. Va ser acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, i de la New York Academy of Sciences; membre de la Societat Catalana de Biologia (1996), de la Societat Espanyola de Paleontologia i del comitè avaluador de Ciències Marines i Biologia de Brussel·les. L’any 2003 va rebre el Premi Ramon Llull.

Va ingressar el 1982 a la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.
 
Treballador apassionat i infatigable, vivia per a la Ciència i els avenços dins l’àrea del coneixement que era la seva vida, la Biologia, i molt especialment el món de l’Oceanografia.