Solemne sessió inaugural del present curs acadèmic

Dia 22 de gener de 2015, primer dijous després de la festa de Sant Sebastià, va tenir lloc a la seu acadèmica de Can Campaner la solemne sessió inaugural del present curs acadèmic. Ocuparen la mesa presidencial l’Excm. senyor Macià Tomàs Salvà, president de la Reial Acadèmia de Medicina; la Molt Honorable. Sra. Margalida Durán i Cladera, presidenta del Parlament de les Illes Balears; l’Excel•lentíssim Senyor Mateu Isern Estela, batle de Palma; l’Honorable Senyor Martí Sansaloni Oliver, Conseller de Salut i l’Excel•lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, magnífic rector de la Universitat de les Illes Balears.

Va obrir la sessió l’Excm. Sr. President, Dr. Macià Tomàs Salvà, qui va dirigir unes paraules de benvinguda als assistents i altres d’agraïment als benefactors i patrocinadors de l’acadèmia, que amb el seu recolzament permeten que la Reial Acadèmia dugui a terme les seves activitats. També fa felicitar els guardonats amb els diferents premis i, a continuació, va agrair efusivament als membres de l’anterior Junta de govern la seva gestió al capdavant de la institució i el seu ajut a la Junta actual. El Sr. president, finalment, va adreçar unes afectuoses paraules al Dr. Alfonso Ballesteros, acadèmic numerari i president de la institució entre 2002 i 2010, distingit amb la Medalla Dr. Orfila, i al Sr. Sinforiano Falcón, premiat amb la Cèdula Fundacional 1788.

A continuació el Sr. secretari general va llegir la memòria del curs 2014 fent esment de la sessió inaugural del curs 2014, de la constitució de la nova Junta de Govern, del conveni de col•laboració amb la Conselleria de Presidència, de l’acord marc i convenis amb la UIB, de l’ordenació i catalogació informatitzada de l’arxiu de la Reial Acadèmia,, del conveni amb la fundació patronat científic del Col•legi de Metges de les Illes Balears, de la creació de noves comissions acadèmiques, de les activitats docents coordinades amb la UIB, de l’actualització de la página web corporativa. Igualment va informar de l’elecció de dos nous acadèmics corresponents, el Dr. Sebastià Manresa Tejedor i el Dr. Guillermo García Manero, de la medalla Dr. Orfila concedida al M.I Dr. Alfonso Ballesteros Fernández, de les cèdules fundacionals 2014 concedides al Sr. Sinforiano Falcón Pascual i a la Universitat de les Illes Balears, i de les sessions científiques i de govern realitzades durant el curs acadèmic 2014.

Tot seguit la Dra. Marta E. Couce Matovelle va llegir el discurs inaugural que duia per títol: Prions, una nova perspectiva biològica, on va exposar aspectes històrics, epidemiològics, fisiopatològics, clínics i terapèutics de les malalties priòniques.

A continuació el Secretari General va donar lectura a la relació dels premis i distincions concedides per la Reial Acadèmia durant el curs 2014:

MEDALLA DR. MATEU ORFILA: M. I. Dr. Alfonso Ballesteros Fernández.

PREMI DR RAMON ROTGER MONER d’Especialitats quirúrgiques “Estudio prospectivo de la regeneración ósea mediante la utilización de injerto compuesto en elevaciones del seno maxilar”. Dr. Mikel Ramos Murguialday. Cirugía Maxilofacial.

PREMI FUNDACIÓ MAPFRE de Patologia Traumàtica “Parámetros radiológicos como factores de riesgo en el desarrollo de pseudoartrosis i de escafoides carpiano” Dr. Serafín Lirola Palmero – Hospital Son Llàtzer.

PREMI METGES ROSSELLÓ d’Urologia “Incidencia de márgenes quirúrgicos positivos después de prostatectomía radical retropúbica abierta versus laparoscópica” Dr. Marco A. Ayala Semidei.

PREMI TIRME de Salut mediambiental “Neurotóxicos ambientales y laborales. Regulación legislativa y repercusiones en salud” Dra. Mª Victoria Ramírez Iñíguez de la Torre. Grupo Investigación Medicina Trabajo de Albacete.

PREMI HOSPITAL QUIRÓN PALMAPLANAS d’Especialitats Mèdiques “Cambios de la severidad de la regurgitación aórtica durante el esfuerzo. ¿Disminuye la insuficiencia aórtica con el ejercicio?” Dra. Lucía Pasamar Márquez. Hospital Universitari Son Espases.

PREMI JEAN DAUSSET a la millor Tesi Doctoral “Miocardiopatía hipertrófica: estudio de la correlación genotipo-fenotipo en una población insular portadora de una idéntica mutación del genTNNT2” del Dr. Tomás Ripoll Vera. Hospital Universitari Son Espases.

PREMI FUNDACIÓ MATEU ORFILA a la millor trajectòria d’un professional de la salut. Dr. Julio Marcos Fernández.

ACADÈMIC CORRESPONENTS per elecció: Dr. Sebastià Manresa Tejedor i Dr. Guillermo García Manero.

DISTINCIÓ CÈDULA FUNDACIONAL 1788: Sr. Sinforiano Falcón Pascual i la Universitat de les Illes Balears.

Els guardonats reberen un fort aplaudiment en recollir el diploma de les autoritats presents a l’estrada. Una vegada finalitzat el lliurament dels premis del Curs Acadèmic 2014, el Sr. secretari general va anunciar la convocatòria dels Premis de la Reial Acadèmia pel curs 2015.

Com a cloenda l’excel•lentissim Sr. president, Dr. M. Tomàs Salvà, en nom de S. M. el Rei d’Espanya, va declarar obert el Curs Acadèmic 2015, i va clausurar la sessió.

Data:

22/01/2015

Lloc:

RAMIB

Hora:

19: 30