Visita Institucional al nou Hospital Universitari de Son Espases

El President de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears Dr. Bartomeu Anguera, acompanyat pel Vicepresident Dr. Josep Miró, el Vicesecretari Dr. Pere Riutord i els Acadèmics Numeraris Dra. Juana María Román, Dr. Alfonso Ballesteros, Dr. Bartomeu Nadal i Dr. Francesc Bujosa, han duit a terme una visita Institucional al nou Hospital Universitari de Son Espases. Rebuts pel Conseller de Salut i Consum Dr. Vicenç Thomàs i els Directors Generals Dr. Josep Pomar i Dr. Joan Llobera, han realitzat un recorregut per les dependències del centre hospitalari, rebent una informació detallada de la capacitat assistencial, tècnica i docent.