Hitos históricos en las publicaciones biomédicas: desde Gutenberg a las revistas open acces

El passat dia 2 de novembre de 2021, va tenir lloc a la seu de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears la sessió científica “Hitos históricos en las publicaciones biomédicas: desde Gutenberg a las revistas open acces”

Va presentar al conferenciant el M. Il. Sr. Javier Cortés Bordoy, acadèmic numerari de la corporació i va moderar el col·loqui el Sr. president de la RAMIB.

La ponència va ser portada a càrrec per la Sra. Marta Pulido Mestre , editora mèdica indepent a Barcelona.

La ponència va ser seguida amb gran interès pel públic assistent finalitzant amb l’habitual debat posterior a les ponències.

La Dra. Marta Pulido va ser escollida com Acadèmica Corresponent l’any 2019 i al finalitzar la seva ponencia va rebre la corresponent medalla del President de la corporació.

Pot visualitzar la sessió científica en el canal de youtube de la corporació seguint el següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=xwIhQoYul-k&t=621s