Serveix l’instrumental d’avaluació econòmica convencional per a la innovació actual i futura?

El passat dia 20 de setembre de 2021 va tenir lloc a la seu de la RAMIB la conferència oberta “Servei l’instrumental d’avaluació econòmica convencioanl per a la innovació actual i futura?”. 

Aquesta conferència forma part del VI Programa Expert en Política Sanitària i Farmacoeconomia que es va dur a terme a Mallorca durant els dies 19, 20 i 21 amb el títol de “Les noves teràpies. Abast i finançament”.

L’acte va ser presidit per l’Excm. Sr. President de la corporació Macià Tomàs Salvà i per el Director del programa Guillem López Casasnovas, Catedràtic d’Economía de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i director del CRES.

La conferència va ser portada a càrrec del professor emèrit de la Universitat Carlos III de Madrid Sr. Félix Lobo Andreu.

La ponència va ser seguida amb gran interès pel públic assistent finalitzant amb l’habitual debat posterior a les ponències.