Simuladors hàptics i la seva utilitat en la formació de Ciències de la Salut
El passat 4 de maig va tenir lloc a la seu de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears la Sessió científica Simuladors hàptics i la seva utilitat en la formació de Ciències de la Salut.

Va obrir l’acte el president de la corporació Excm. Sr. Macià Tomàs Salvà i presentar a l’conferenciant el Sr. Il. Sr Pere Riutord Sbert.

La sessió científica va ser duta a terme pel Sr. Diego González Carrasco, president del Patronat de l’Escola Universitària ADEMA.

El Sr. González va exposar la utilitat en la formació en Ciències de la Salut d’aquests simuladors 3D que han suposat una revolució per a docents i alumnat.

Segons va explicar el president del Patronat de l’Escola Universitària, “el nostre centre disposa d’un espai virtual que té 10 simuladors que permet als estudiants aprendre amb una metodologia innovadora entorns virtuals, tan similar, com si estiguessin en una situació real amb un pacient”.

Aquesta nova i disruptiva tecnologia de la firma francesa Virtual Easy, ha detallat Diego González, permet a l’alumnat i docents enfrontar-se a situacions tant d’Odontologia Restauradora, com d’Endodòncia, Pròtesis, Implants, Ortodòncia i Cirurgia. A més, l’última incorporació més avantguardista és poder aplicar fins i tot procediments d’anestèsia, projecte que s’està realitzant conjuntament amb la Universitat de Nova York.

Per al president de la Reial Acadèmia de la Medicina de les Illes Balears (RAMIB), el doctor Matías Tomás Salvá, “comptar a Balears amb centres com ADEMA és un autèntic privilegi per potenciar el coneixement de les Ciències de la Salut amb equipaments tecnològics de última generació, millorant d’una manera excel·lent l’aprenentatge de l’alumne i més d’innovar en nous tractaments. La fusió factor humà-acadèmic i tecnològic és una fórmula de garantia de futur.

El president del Patronat de l’Escola Universitària ADEMA, Diego González, ha incidit en la importància d’aquest nou sistema d’aprenentatge en el qual el nostre centre al costat de el de la Universitat de Sheffield es converteixen en referències mundials donant un pas a el front en la incorporació de espais virtuals.

“En la nostra Escola conviuen tant la simulació clínica amb tecnologia analògica, amb l’ajuda d’maniquins i una altra aparatologia odontològica, així com amb una clínica integrada amb la tecnologia més moderna en 3D per al diagnòstic: TAC-CBCT 3D que permet produir imatges en 3D de gran precisió de dents, ossos i teixits tous, escàner 3D intraoral, làser dental, sondes periodontals digitals, equips dentals digitalitzats, impressores 3D i microscopis digitals. Però amb aquests simuladors fem un pas a el front en la transformació digital i la qualitat de l’ensenyament que volem per al nostre alumnat “, va afirmar.

Així mateix va comparar la tecnologia amb la utilitzada pels simuladors aeris per a l’entrenament de pilots. Amb aquesta eina, es garanteix que es reprodueixin amb la màxima fidelitat els diferents tractaments en 3D que pot realitzar un odontòleg en les diferents especialitats, enfrontant-se a situacions en un entorn virtual amb la seguretat que adquireixin a l’màxim les competències més exigents i de major qualitat.

Aquest mètode no només permet a l’docent realitzar un seguiment exhaustiu de l’rendiment de l’alumne sinó que ofereix nombrosos avantatges per a ells, a el poder dur a terme diferents graus de complexitat en els tractaments dentals; i mesurar l’acompliment de cada alumne, efectuar pràctiques adquirint capacitats i impulsar la motivació i l’autoconfiança, percebent totes les sensacions visuals, ergonòmiques i tàctils. D’altra banda, permet programar activitats desenvolupant un treball seqüencial partint d’exercici de menor complexitat o inicials, per anar avançant a nivells superiors i refinar la tècnica mitjançant repeticions rebent, en tot moment, la retroalimentació correctiva de sistema i dels docents. Les possibilitats d’evolució d’aquests simuladors són molt àmplies, ja que permet importar casos reals a partir dels registres 3D presos als pacients a través d’escàners craneomaxilares (CB3D) i escàners intraorals.

Un cop finalitzat l’acte va tenir lloc el col·loqui habitual entre els present en el qual el Sr. González va resoldre els dubtes plantejats.

Poden visualitzar la sessió científica al canal de youtube de la corporació clicant al següent enllaç: