21/01/2021: Sessió inaugural del curs acadèmic 2021

Dia 21 de gener de 2021, primer dijous després de la festa de Sant Sebastià, va tenir lloc la solemne sessió inaugural de el curs acadèmic 2021. Van ocupar la taula presidencial l’Excm. Sr. Macià Tomàs Salvà, president de la Reial Acadèmia de Medicina; el M. Il. Antonio Cañellas Trobat, Secretari General de la corporació i el Dr. Josep Maria Pomar Reynés, gerent de l’Hospital Universitari Son Espases.

A causa de les restriccions sanitàries derivades de la pandèmia de COVID19, l’acte es va desenvolupar de manera virtual des del saló d’actes de l’Hospital Universitari de Son Espases, amb una difusió a través de vídeo conferència.

Va obrir la sessió l’Excm. Sr. president, Dr. Macià Tomàs Salvà, que va dirigir unes paraules de benvinguda als acadèmics assistents i altres d’agraïment als benefactors i patrocinadors de l’acadèmia, que amb el seu suport permeten que la Reial Acadèmia dugui a terme les seves activitats. També va felicitar els guardonats amb els diferents premis i distincions acadèmiques.

«Cada any porta inscrit la seva història. 2020 ha estat el de la pandèmia i el col·lapse econòmic, però també el dela ciència i la raó solidària. Si ens ha revelat les mancances i disfuncions del nostre sistema de salut, també ha mostrat les capacitats i el compromís dels nostres professionals sanitaris, que tenint cura de la salut dels altres es van exposar en primera línia en una infecció que contagiar més que als de qualsevol un altre país del nostre entorn. » Aquestes van ser part de les paraules inicials dirigides pel president de la RAMIB, en la seva exposició en l’acte d’obertura de curs.

 «El coronavirus -va reflexionar també el Dr. Tomàs- hauria de fer comprendre millor, tant els científics com els polítics, la importància de prestar atenció a les advertències quan encara hi ha marge per prevenir. Una reflexió addicional és que, com en totes les pandèmies dela història, l’actual incideix sobretot en la vida dels més febles i obliga, per això, a promoure una cultura que posi en el centre la dignitat humana i la justícia social. »

Posteriorment, el  M. I. Sr.  Antoni Cañellas Trobat, secretari de la RAMIB, va pronunciar la Memòria Anual de l’any passat 2020 destacant que la Reial Acadèmia ha continuat la seva activitat, adaptant-la a les difícils circumstàncies, sent fidel al seu compromís amb la societat balear amb un esforç per adaptar-se a les circumstàncies i que s’ha basat en l’ús de les noves tecnologies.

El discurs inaugural va ser dut a terme pel Sr. Il. Sr. Lluís Masmiquel Comas amb el títol: La col·lisió de dues pandèmies: reptes i oportunitats. Va tractar sobre l’agreujament de l’estat de salut en pacients amb COVID19 en persones amb problemes d’obesitat.

El Dr. Masmiquel va transmetre que durant l’últim any, la pandèmia de COVID-19 ha tingut un impacte global sense precedents en els sistemes sanitaris, així com un cost social i econòmic que perdurarà anys i dècades.

Va afirmar que hi ha prou dades epidemiològiques, fisiopatològics i clínics per afirmar que la COVID-19 ha entrat en col·lisió amb una altra gran pandèmia: l’obesitat, que implica un augment de el risc d’infecció i multiplica les possibilitats de mala evolució i mort porCOVID-19. També, a l’igual que l’COVID-19, suposa una càrrega econòmica i sociosanitària de primera magnitud.

Reconèixer l’impacte de l’obesitat sobre la COVID-19 implica reptes i oportunitats en àmbits que abasten des de la recerca i la prevenció fins al tractament ambulatori i hospitalari d’ambdues entitats. D’altra banda, hem d’admetre que la interrelació obesitat-COVID19 és complexa i subjau sobre determinants socials de salut que incrementen de forma substancial el seu peatge. Així doncs, per entendre i abordar COVID19 haurem abordar-la obesitat i les seves derivades; és a dir, altres malalties no comunicables com la diabetis, les malalties cardiovasculars, les malalties respiratòries cròniques i el càncer. També, haurem articular polítiques i programes que reverteixin les desigualtats van ser algunes de les reflexions recollides en el discurs inaugural pronunciat pel Dr. Masmiquel.

Un cop finalitzat el discurs inaugural el secretari general va donar lectura a la relació dels premis i distincions concedides per la Real Acadèmia durant el curs 2020.

Concessió de la Medalla Dr. Mateu Orfila de l’Acadèmia a l’el Sr. I. Sr. Bartomeu Anguera Sansó.

CÈDULA FUNDACIONAL 1788. ANY 2020

Atorgada a el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears per la seva contribució a les activitats acadèmiques.

ELECCIÓ ACADÈMICS CORRESPONENTS

Acadèmics corresponents per elecció als Drs. Fernando Rotger Salas i Miquel Bennassar Veny.

Acadèmica corresponent per premi a la Dra. Aina Maria Yáñez Juan

PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS

Títol: Índice de hígado graso y progresión a Diabetes tipo 2 en persones con prediabetes.

Yáñez Juan A.M., Bennasar Veny M., Aguiló Pons A. Departament d´Infermeria i Fisioteràpia. Universitat de les Illes Balears. 

PREMI MATEU ORFILA, a la trajectòria d’un professional de la salut

Dr. Armando Bethencourt González, a proposta de la Societat de Cardiologia de les Illes Balears.

PREMIS PATROCINATS

  1. Premi Prof. Jean Dausset a la millor tesi de Medicina i Ciències Afins, elaborada a les Illes Balears dins el curs acadèmic 2019.

Títol: Estudio de los factores asociados con la morbi-mortalidad postoperatoria y la supervivencia tras citorreducción quirúrgica y quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC), en pacientes con carcinomatosis peritoneal por cáncer de colon.

Dr. Rafael Morales Soriano. Hospital Universitari Son Espases. Universitat de les Illes Balears.

  1. Premi Doctor Ramón Rotger Moner per al millor estudi sobre cirurgia i especialitats quirúrgiques.

Títol: Efecto del estado inflamatorio perioperatorio  en el salvamento de extremidad de los pacientes con isquèmia crítica sometidos a revascularización infrainguinal.

García García D.S., Escoto Theodoracopoulos K.D., Loria Rogers G., Merino Mairal O.A., Lara Hernández R., Lozano Vilardell P. Hospital Universitari Son Espases. Palma.

  1. Premi Metges Rosselló per al millor estudi sobre Urologia y Andrologia.

Títol: Colagenasa Clostridium Histolyticum (Xiapexâ) en pacientes con enfermedad Peyronie. Expectativas vs realidad.

Álvarez Díaz P., García-Miralles Grávalos R., Servera Ruiz de Velasco A., Hernández Martínez Y.E. Servei d’Urologia. Hospital de Manacor.

  1. Premi del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears, per al millor estudi d’investigació en infermeria en qualsevol dels seus àmbits.

Títol: Prevención primaria de enfermedades cardiovasculares en población laboral activa en consultes de Enfermería del Trabajo.

Fresneda Genovard S., Gómez Salgado J., Ayensa Vázquez J.A., Gil Llinàs M., García Aguado S., Estades Janer P., Mañas Dueñas C. Departament d´Infermeria i Fisioteràpia. Universitat de les Illes Balears.

  1. Premi Hospital Quirónsalud PalmaPlanas al millor estudi sobre les especialitats mèdiques.

Títol: Influencia de variables sociodemográficas en diferentes parámetros relacionados con riesgo cardiovascular en mujeres y hombres conductores profesionales españoles.

López Safont N., García Ruiz E., Cristina Pereira T., Alomar Velasco P., Paublini Oliveira H., Arroyo Bote S. Escola Universitària ADEMA. Universitat de les Illes Balears.

  1. Premi del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, per al millor estudi d’investigació en l’àmbit de les ciències farmacèutiques.

Títol: ¿Están controlados los factores de riesgo y las escalas de riesgo cardiovascular en pacientes hipertensos en tratamiento?

Busquets Cortés C., Siquier Homar P.J., González San Miguel H.M., Aguiló Juanola M. Escola Universitària ADEMA. Universitat de les Illes Balears.

Un cop finalitzat el lliurament dels premis, el Sr. secretari general va anunciar la convocatòria dels Premis de la Reial Acadèmia el curs 2020.

La RAMIB va dedicar un emotiu record a l’acadèmic Francesc Bujosa Homar, difunt el 10 de març de 2020, que va ser catedràtic d’Història de la Ciència de la Universitat de les Illes Balears, i de qui el president de la RAMIB va dir: «No puc deixar d’expressar el dol de la Reial Acadèmia per la mort del catedràtic d’Història de la Ciència M. Il·ltre. Francesc Bujosa Homar, un dels acadèmics més distingits i més estimats. Trobarem a faltar les seves agudes observacions, sempre a punt per desconcertar l’interlocutor i despertar un somriure.»

Com a tancament l’excel·lentíssim Sr. president, Dr. Macià Tomàs Salvà, en nom de S. M. el Rei, va declarar obert el curs acadèmic 2021, i va clausurar la sessió.

Poden tornar a visualitzar el discurs inaugural al canal de youtube de la corporació pitjant el següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=eypBOH2b0hY&t=655s

Pot consultar el lllibret corresponent a la sessió inaugural de l’any 2021 en el següent enllaç: Sessio Inaugural 2021