Sessió inaugural curs acadèmic 2018

Dia 25 de gener de 2018, primer dijous després de la festa de Sant Sebastià, va tenir lloc a la seu acadèmica de Can Campaner la solemne sessió inaugural del curs acadèmic 2018.

Ocuparen la mesa presidencial l’Excm. senyor Macià Tomàs Salvà, president de la Reial Acadèmia de Medicina; l’Excm. Sr. Juan Cifuentes Álvarez, comandant general de Balears; l’Hble. Sra. Patrícia Gómez Picard, consellera de salut; l’Excm. Sr. Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la UIB i l’Il·lm Sr. Antoni Bennasar Arbós, president del Col·legi de Metges de les Illes Balears.

Va obrir la sessió l’Excm. Sr. president, Dr. Macià Tomàs Salvà, qui va dirigir unes paraules de benvinguda als assistents i altres d’agraïment als benefactors i patrocinadors de l’acadèmia, que amb el seu recolzament permeten que la Reial Acadèmia dugui a terme les seves activitats. També vitar els guardonats amb els diferents premis i distincions acadèmiques.

Seguidament el Sr. secretari general Antoni Cañellas Trobat va llegir la memòria del curs 2017 fent esment de la sessió inaugural, del conveni de col·laboració amb la Conselleria de Presidència, de l’acord marc i convenis amb la UIB, de l’ordenació i catalogació informatitzada de l’arxiu de la Reial Acadèmia, del recorregut de la revista científica Medicina Balear, de les activitats docents coordinades amb la UIB, de l’actualització de la pàgina web corporativa i de la creació del nou canal de youtube de la RAMIB.

Tot seguit el Dr. Angel Arturo López González va llegir el discurs inaugural que duia per títol: “Las edades del hombre”.

A continuació el secretari general va donar lectura a la relació dels premis i distincions concedides per la Reial Acadèmia durant el curs 2017. Els guardonats pujaren a l’estrada i reberen un fort aplaudiment en recollir el diploma de les autoritats presents a l’estrada. Una vegada finalitzat el lliurament dels premis del Curs Acadèmic 2017, el Sr. secretari general va anunciar la convocatòria dels Premis de la Reial Acadèmia pel curs 2018.

Com a cloenda l’excel·lentissim Sr. president, Dr. M. Tomàs Salvà, en nom de S. M. el Rei, va declarar obert el curs acadèmic 2018, i va clausurar la sessió.