M. Il. Sr. Ferran Tolosa Cabaní

Ferran Tolosa Cabaní (Barcelona 1950)

Es llicencià (1972) en medicina i es doctorà en otorinolaringologia a la universitat de Barcelona, amb la tesi Aspectos anatómicos de la fase pterigomoscilar. Embriología de los componentes nerviosos de la misma, publicada (1979), parcialment, a la Revista Anatómica Clínica.

El 1974, fixà la residencia a Mallorca.

Fou (1984-92) cap de servei d’otorinolaringologia de l’Hospital de Son Dureta, de Palma. Amplià els estudis amb estades a hospitals de Suecia, Suïssa i França.

El 1986, obtengué el premi de la Societat Catalana d’Otorinolaringologia, amb el treball Otitis externas.

Es autor d’Aspectos de la problemática del laringectomizado (1990), La exploración básica ORL (1991), Mi voz, problemas y cuidados (1992), Patología ORL en atención primaria (1992), Protocolos ORL para médicos de cabecera (1992) i La laringe. Atlas anatómico (1995), entre d’altres obres.

Ha publicat articles a nombroses revistes especialitzades.

És professor associat de fonètica del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears.

Des de 1996, és acadèmic numerari de la Reial  Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.

Ha publicat llibres de toponímia i excursionisme.