Protectors, Benefactors i Patrocinadors

PROTECTORS

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears
Banca March
Grup Serra
Col·legi de Metges de les Illes Balears

Fundació Mateu Orfila

ASISA

OXIDOC


BENEFACTORS

Sr. Manuel Cifré Ramos
Consell de Mallorca


PATROCINADORS

Clinica Rotger
Mútua Balear
Fundación MAPFRE
Metges Rosselló
TIRME
USP. Clínica Palmaplanas
EMAYA

Centre d’Analisis Biològiques