Protectors, Benefactors i Patrocinadors

PROTECTORS

Banca March
Conselleria de Presidència
Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears
Conselleria de Salut i Consum
ASISA
Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

BENEFACTORS

Salut i Força

PATROCINADORS

Clínica Rotger
Metges Rosselló
Grup Hospitalari Quirónsalud
Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears
Associació Espanyola Contra el Cáncer
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Balears
Escola Universitaria Adema