07/11/2023: Evolució de la demografia mèdica a Balears 2010 – 2021: impacte en la planificació de RH en salut

El dimarts dia 7 de novembre de 2023 va tenir lloc, en la seu de Ca Campaner, la sessió científica “Evolució de la demografia mèdica a Balears 2010 – 2021: impacte en la planificació de RH en salut”.

La sessió va ser duta a terme per la Dra. Manuela García Romero, Consellera de Salut del Govern dels Illes Balears.

Va obrir l’acte el president de la RAMIB, Excm. Sr. Dr. Joan Besalduch Vidal donant la benvinguda a la Consellera, a les autoritats presents i al públic que es va personar en la seu de la corporació.

L’encarregat de presentar i exposar el currículum de la ponent va ser l’acadèmic numerari M. Il·ltre. Sr. Matías Tomàs Salvà.

La Dra. García va exposar que entre els anys 2000 i 2010 va haver-hi un creixement important de la plantilla i fins a 2021 va pujar també la col·legiació, fins i tot entre els majors de 65 anys, que no estan en actiu. No obstant això es va produir es veu l’envelliment de població en gran part de les especialitats.

El sentit de la tesi exposada en la sessió és mesurar la força muscular professional que tenim i que realitzen una activitat assistencial completa. En Estrangeria es veuen les anades i vingudes. Hi ha una gràfica que revela que treballa un nombre important de persones extracomunitàries, però s’han anat molt més. Tornen al seu país o migren a l’estranger, està sense determinar.

Hi ha especialitats que tenen un risc important, com és la Medicina Familiar, la Medicina del Treball, Traumatologia, Oftalmologia… Una de les coses positives de la tesi és comptabilitzar també la sanitat privada i és un instrument per a posar-se a treballar. Veiem si hi ha un problema i així controlem, per exemple, si cal demanar més places MIR perquè és la millor manera per a després fidelitzar.

Com a possibles solucions que va traslladar als oients la Consellera, estan les d’anar treballant amb les necessitats a nivell global. Veiem l’edat de cada especialista dins de la seva àrea, si té una bona proporció de pacients i podrà seguir a bon ritme, tenint en compte la pública i la privada, les jubilacions, la capacitat d’atreure a nous especialistes per a estar còmode. Per exemple, en Medicina Familiar es veu com va créixer molt en uns anys i després hi ha un decaïment, perquè s’han anat, és menys atractiva.

Així mateix es va pronunciar sobre la necessitat que hi hagi més Facultats de Medicina: He analitzat molts estudis i hi ha una part que no es veu, veiem els que entren i surten. Posa que formem 8.000 i es jubilen només 7.000. Hi haurà mil sense treball però cal mirar com estem. És a dir, si la plantilla és de cinc i només hi ha tres o si, en un futur bastaran aquests cinc. Crec que es necessita un estudi assossegat de com és la situació.

A vegades ja partim d’un dèficit. Hi ha un dèficit de professionals perquè si tinc 50 places d’anestesiòlegs no té per què ser perfectes. Això no ho tenen en compte els estudis i és una part important. A més d’altra banda, hi ha molts avanços en conciliació, molt ben vinguts i necessaris, que necessiten una reconfiguració de les places i dels serveis. Ha d’haver-hi una redimensió de les plantilles.

Tot el que es veu es diu sense haver-hi un registre estatal de professionals sanitaris. Com valorar les teves necessitats si no saps el que tens? És el més important per a planificar. Això establia les bases per a planificar els RH. La tesi m’ha donat molta visió de la realitat i el difícil que és.

Sobre si hi haurà més places de molt difícil o de difícil cobertura la Consellera va comentar que caldrà fer alguna més de difícil cobertura perquè hi ha zones amb dificultat, sobretot en Medicina Familiar. Estan pensades per a la continuïtat assistencial. Hi ha determinades especialitats que necessiten el vincle mèdic-pacient i altres que n’hi ha prou amb traslados.la ponència va ser seguida amb gran interès pel públic assistent finalitzant amb l’habitual col·loqui entre el públic assistent i els intervinents.

La ponència va ser seguida amb gran interès pel públic assistent finalitzant amb l’habitual col·loqui entre el públic assistent i els intervinents.

L’acte es podrà seguir en directe en el canal de youtube de la corporació: