24/02/2022: Recepció acadèmic numerari M. Il. Sr. Rafael Morales Soriano

El passat 24 de febrer de 2022, la seu de la Reial Acadèmia de Medicina dels Illes Balears va acollir la solemne cerimònia d’ingrés com a Acadèmic Numerari del M. Il·ltre. Sr. Dr. Rafael Morales Soriano.

Amb anterioritat a la intervenció del nou acadèmic, la sessió va ser inaugurada pel president de la RAMIB, Excm. Sr. Macià Tomàs.

Tot seguit, el secratari de la institució, M. Il·ltre. Sr. Antoni Cañellas Trobat, va procedir a donar lectura a l’acta que recollia el nomenament de Rafael Morales Soriano.

Com mana el protocol de l’acte, el Dr. Rafael Morales va entrar en la seu de la RAMIB acompanyat pels acadèmics més antic i més modern, i va passar a llegir el seu discurs titulat “”La cirugía del cáncer de páncreas en pacientes de edad avanzada. ¿Dónde está el límite?”.

Posteriorment, la M. Il. Sr. Joana Maria Román Piñana, va realitzar  la contestació al discurs.

Una vegada finalitzada la contestació per part de la corporació, el President va lliurar a l’Acadèmic Recipiendari el títol corresponent i li va imposar la medalla d’Acadèmic Numerari.