COVID y afectación cardiovascular

Píndola realitzada pel M. Il. Sr. Josep Francesc Forteza Albertí, acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.