Signatura de l’acord de creació del Premi Laboratori Dr. Cortès

El passat 1 de febrer 2022, en la seu de la Reial Acadèmia de Medicina dels Illes Balears, es va dur a terme la signatura de l’acord per a la creació i posada en marxa dins del programa de Premis de la RAMIB del “Premi Laboratori Dr. Cortès”.

El premi tindrà periodicitat anual i la seva concessió es regirà segons les bases que estableix la RAMIB en la seva convocatòria anual de premis.

Van signar l’acord el Sr. President de la RAMIB, Excm. Sr. Macià Tomàs Salvà, el M. Il·ltre. Sr. Javier Cortés Bordoy i el Sr. Yann Gaslain en representació del laboratori Procare Health Ibèria.

Es premiarà al que la comissió avaluadora consideri millor treball publicat durant l’any previ per un grup de treball radicat en la Comunitat Autònoma d’Illes Balears que versi sobre qualsevol aspecte d’oncologia ginecològica. Es valoraran bàsicament innovació en la proposta i conclusions, qualitat de la metodologia i nivell d’impacte de la publicació (revista impresa o en línia, capítol de llibre o una altra similar) que hagi publicat el treball.

Aquesta subvenció serà facilitada per Procare Health Ibèria SL, companyia farmacèutica líder en l’àrea investigadora en virus papil·loma humà.

Procare Health és un laboratori farmacèutic espanyol amb vocació internacional especialitzat en salut femenina. A la seva primera dècada de vida ha llançat al mercat productes innovadors, formulats amb ingredients d’origen natural bio-optimitzats. La seva línia de treball investigador en el maneig de la presència en tracte genital inferior femení del virus papil·loma humà (VPH) i de les seves lesions inicials provocades a l’epiteli del coll d’úter, ha donat resultats amb evidències derivades d’alta qualitat que han representat un innovador avenç en l’assistència ginecològica, que fins a la comunicació d’aquests resultats en reunions de primer nivell i la seva publicació a revistes mèdiques d’alt impacte no disposava d’una opció terapèutica d’aplicació còmoda i segura que afavorís molt intensament l’eliminació de la presència del VPH i/o la regressió a la normalitat de les lesions inicials causades pel virus a coll uterí.

La RAMIB reservarà un espai de la memòria anual de curs per a introduir una ressenya escrita del “Laboratori Dr. Cortès” i de Procare Health Ibèria SL com a patrocinadora d’un dels premis de recerca i publicarà i publicitarà el seu logotip en els seus actes i publicacions, inclosa la seva revista Academic Journal of Health Sciences.