09/12/2021: Recepció acadèmic numerari Josep Maria Vicens Gómez

El passat 9 de desembre de 2021, la seu de la Reial Acadèmia de Medicina dels Illes Balears va acollir la solemne cerimònia d’ingrés com a Acadèmic Numerari del M. Il·ltre. Sr. Dr. Josep Maria Vicens Gómez.

L’acte va congregar a una àmplia representació institucional i política, encapçalada per la presidenta del Govern, Francina Armengol, i de la qual també formaven part el president del Parlament, Vicenç Thomàs; la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera; la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez; el catedràtic d’Economia i exconseller del Govern Carles Manera, que actualment exerceix com a conseller del Banc d’Espanya, i el president del Consell Econòmic i Social, Rafel Ballester.

Així mateix l’ingrés del Dr. Josep Maria Vicens com va comptar amb un ampli seguiment per part de l’àmbit econòmic de les illes, atès que el nou membre de la il·lustre institució és president del Cercle d’Economia de Mallorca.

Amb anterioritat a la intervenció del nou acadèmic, la sessió va ser inaugurada pel president de la RAMIB, Excm. Sr. Macià Tomàs, atorgant-li la paraula a la Sra. Francina Armengol, Presidenta del Govern dels Illes Balears.

Tot seguit, el vicesecratari de la institució, M. Il·ltre. Sr. Sebastià Crespí, va procedir a donar lectura a l’acta que recollia el nomenament de Josep Maria Vicens.

Com mana el protocol de l’acte, el Dr. Josep Maria Vicens va entrar en la seu de la RAMIB acompanyat pels acadèmics més antic i més modern, i va passar a llegir el seu discurs titulat “Assistència de qualitat i qualitat de l’assistència”.

El Dr. Vicens, durant la seva intervenció, va dissertar entorn dels principals aspectes que han de caracteritzar la qualitat assistencial.

Durant el seu discurs d’ingrés, Vicens va advocar per una assistència sanitària que sigui “de qualitat, però també equitativa i solidària”, ja que tan sols aquesta conjunció d’elements permet, al seu judici, “reforçar la cohesió social”.

El ponent va realitzar una encesa defensa del factor humà com a eix neuràlgic i transversal de l’atenció sanitària, i va assegurar que “més enllà de l’evolució de la ciència i la tecnologia”, la clau d’una assistència de qualitat continuarà depenent de la necessitat de disposar de “excel·lents professionals” que, a més, segons va afirmar, han d’integrar-se en organitzacions “ben dirigides i administrades”.

Posteriorment, el president de l’entitat, Macià Tomàs, va exposar la contestació al discurs i, una vegada finalitzada la contestació, va lliurar a l’Acadèmic Recipiendari el títol corresponent i li va imposar la medalla d’Acadèmic Numerari.

Pot visualitzar la sessió en el següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=AP_huh5svIY&t=18s