Solemne sessió d’ingrés com Acadèmic d’Honor de l’Excm. Sr. Josep Oriol Bonnín Gubianas

El passat dia 27 d’octubre de 2021, va tenir lloc a la seu de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears la solemne sessió d’ingrés com Acadèmic d’Honor de l’Excm. Sr. Josep Oriol Bonnín Gubianas.

Va obrir l’acte l’Excm. Sr President Macià Tomàs Salvà.

El Dr. Bonnin va ser elegit dia 7 de novembre de 2017 per unanimitat entre els membres de la corporació.

En compliment dels estatuts corporatius, el candidat havia estat proposat al ple per l’actual president, Dr. Macià Tomàs, a petició de cinc acadèmics, en aquest cas els antics presidents Drs. Josep Tomàs, Alfonso Ballesteros i Bartomeu Anguera i els dos acadèmics més antics, els Drs. Miquel Munar i Juana Mª Román.

La petició venia justificada per raons dels mèrits extraordinaris del candidat, assolits en el desenvolupament de la cirurgia cardíaca a Espanya.

El nomenament d’acadèmic d’honor és la màxima distinció que atorga la Reial Acadèmia i recau en personalitats de renom internacional.

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona i especialista en cirurgia vascular, en cardiologia i cirurgia cardíaca, el Dr. Bonnín Gubianas va iniciar l’any 1984 el programa de transplantaments de cor a Espanya. Després d’ocupar la plaça de cap de servei de cirurgia cardíaca al Centre Quirúrgic Sant Jordi (1985-92) va exercir la de cap del servei de cirurgia de la Policlínica Miramar (1992, des d’on va iniciar el programa de cirurgia cardíaca a les Illes Balears. L’any 2002 va inaugurar el servei de cirurgia cardíaca a l’Hospital Universitari Son Dureta i va exercir, posteriorment, com a cap de servei de cirurgia cardíaca a l’Hospital Son Espases i a la Clínica del Grup Quirón PalmaPlanas. D’aquesta manera, converteix les Illes Balears en un punt de referència internacional i mundial en l’àmbit del desenvolupament de les pràctiques i les tècniques quirúrgiques aplicades a la resolució de les malalties del cor.

Durant la seva vida professional ha intervingut més de 10.500 pacients de cirurgia cardíaca, dels quals 7.000 a les Illes Balears. Amb els màxims reconeixements que s’atorguen en l’àmbit sanitari, Bonnín va ser distingit, l’any 1984, amb el Premi d’Investigació a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona sobre trasplantament cardíac, i l’any 1988, amb el Premi de la Societat Espanyola de Cardiologia en cardiopatia isquèmica. L’any 2009 obtingué el Premi Ramon Llull i el 2016 la medalla d’or de les Illes Balears.

A més, va obtenir mencions honorífiques pels films Trasplante cardíaco ortópico experimental i Trasplante cardiopulmonar experimental, presentats en les I Jornades Nacionals de Vídeo-Medicina del Postgraduat, que varen tenir lloc a Barcelona l’any 1985, i el primer premi de vídeo de recerca concedit per la CIRIT en les II Jornades, el novembre del 1987. Beca d’investigació KNOLL el 1988, atorgada per la Societat Espanyola de Cardiologia. Ha col·laborat en més de cent publicacions científiques relacionades amb la seva especialitat. Durant els anys d’exercici en la sanitat pública de les Illes Balears, tant a l’Hospital de Son Dureta com, posteriorment, a l’Hospital de Son Espases, ha estat distingit en sis ocasions amb el premi IASIST com a millor centre de tercer nivell a l’àrea del cor.

L’acte va contar amb l’assistència del president del Parlament, Vicenç Thomàs; la consellera de Salut, Patricia Gómez; el rector de la UIB, Jaume Carot; el director general del Servei de Salut, Juli Fuster, i el degà de la Facultat de Medicina, Miquel Roca, entre d’altres responsables institucionals.

El que fou cap del servei de Cirurgia Cardíaca de Policlínica Miramar i, mes endavant, de l’Hospital Universitari Son Espases va pronuncia  la  conferència  “Passat, present i futur de la cirurgia coronaria”.

El doctor Bonnin va rebre la insígnia de mans del president de  la  RAMIB,  Macià Tomàs el qual, per part de la corporació, va contestar al discurs d’ingrés a on va destacar la “extraordinària capacitat tècnica” del metge guardonat a la hora d’exercir la seva especialitat, la cirurgia cardíaca, àmbit en el que la seva carrera l’ha convertit en un dels grans referents nacionals e internacionals.

Poden visualitzar l’acte en el canal de youtube de la corporación en el següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=XbHDIMsalY8&t=99s