23/01/2020: Sessió inaugural del curs acadèmic 2020

Dia 23 de gener de 2020, primer dijous després de la festa de Sant Sebastià, va tenir lloc a la seu acadèmica de Can Campaner la solemne sessió inaugural de el curs acadèmic 2020. Van ocupar la taula presidencial l’Excm. senyor Macià Tomàs Salvà, president de la Reial Acadèmia de Medicina; l’Excm. Sr. Fernando García Blázquez, comandant general de les Balears; la Il·lma. Sra. Manuela García Romero, presidenta de el Col·legi de Metges i la Sra. Maria Antònia Font Oliver, directora general de Salut Pública i Participació del Govern de les Illes Balears.

Va obrir la sessió el Excm. Sr. president, Dr. Macià Tomàs Salvà, que va dirigir unes paraules de benvinguda als assistents i altres d’agraïment als benefactors i patrocinadors de l’acadèmia, que amb el seu suport permeten que la Reial Acadèmia porti a terme les seves activitats. També va felicitar els guardonats amb els diferents premis i distincions acadèmiques.

Posteriorment, va ser el torn per al Sr. Il. Antonio Cañellas Trobat, secretari de la RAMIB, que va pronunciar una àmplia intervenció sobre la Memòria Anual de l’any passat 2019.

El discurs inaugural va ser dut a terme pel Il. Sr. Javier Cortés Bordoy que va tractar sobre la situació del càncer a Balears. El Dr. Cortés va fer una sèrie de recomanacions a les administracions públiques, instant-les a aplicar-los paràmetres internacionals en la lluita contra el càncer; va destacar la bona situació de les Balears en aquest àmbit, i va fer especial èmfasi en el repunt que ha experimentat el càncer de pulmó en els últims anys, especialment en la dona i amb el retorn del tabaquisme.

Posteriorment al discurs inaugural el secretari general va donar lectura a la relació dels premis i distincions concedides per la Real Acadèmia durant el curs 2019. Els guardonats van pujar a l’estrada i van rebre un fort aplaudiment a l’arreplegar el diploma de les autoritats presents a la taula presidencial.

Un cop finalitzat el lliurament dels premis, el Sr. Secretari General va anunciar la convocatòria dels Premis de la Reial Acadèmia del curs 2020.

Com a tancament l’excel·lentíssim Sr. president, Dr. Macià Tomàs Salvà, en nom de S. M. el Rei, va declarar obert el curs acadèmic 2020, i va clausurar la sessió.

Pot visualitzar la sessió a l’complet en el següent enllaç de canal de youtube de la corporació: https://www.youtube.com/watch?v=vY3EEUXgqBc&t=1054s

Fent clic en el següent enllaç poden descarregar el llibret corresponent a l’acte:

Llibret sessio inaugural 2020