Solemne sessió inaugural curs acadèmic 2017 – 26/01/2017

????????????????????????????????????

Dia 26 de gener de 2017, primer dijous després de la festa de Sant Sebastià, va tenir lloc a la seu acadèmica de Can Campaner la solemne sessió inaugural del curs acadèmic 2017. Ocuparen la mesa presidencial l’Excm. senyor Macià Tomàs Salvà, president de la Reial Acadèmia de Medicina; l’Excm. Sr. Juan Cifuentes Álvarez, comandant general de Balears; l’Hble. Sra. Patrícia Gómez Picard, consellera de salut; l’Hble. Sr. Vicenç Thomas i Mulet, vicepresident primer del Parlament de les Illes Balears i el Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident del Consell de Mallorca.

Va obrir la sessió l’Excm. Sr. president, Dr. Macià Tomàs Salvà, qui va dirigir unes paraules de benvinguda als assistents i altres d’agraïment als benefactors i patrocinadors de l’acadèmia, que amb el seu recolzament permeten que la Reial Acadèmia dugui a terme les seves activitats. També fa felicitar els guardonats amb els diferents premis i distincions acadèmiques.

inaugural1

inaugural2

inaugural3

A continuació el Sr. secretari general va llegir la memòria del curs 2016 fent esment de la sessió inaugural, del conveni de col·laboració amb la Conselleria de Presidència, de l’acord marc i convenis amb la UIB, de l’ordenació i catalogació informatitzada de l’arxiu de la Reial Acadèmia, del recorregut de la revista científica Medicina Balear, de les activitats docents coordinades amb la UIB, de l’actualització de la página web corporativa. Igualment va informar de l’elecció de dos nous acadèmics corresponents, el Dr. Josep Oriol Bonnín Gubianas i el Dr. Antonio Fe Marqués, de la cèdula fundacional 2016 concedida al Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears.

inaugural4

Tot seguit el Dr. Joan March Noguera va llegir el discurs inaugural que duia per títol: L’origen lliberal de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears”, on va exposar aspectes històrics de molt d’interès sobre els inicis històrics de la nostra Reial Acadèmia.

inaugural5

A continuació el secretari general va donar lectura a la relació dels premis i distincions concedides per la Reial Acadèmia durant el curs 2016. Els guardonats pujaren a l’estrada i reberen un fort aplaudiment en recollir el diploma de les autoritats presents a l’estrada. Una vegada finalitzat el lliurament dels premis del Curs Acadèmic 2016, el Sr. secretari general va anunciar la convocatòria dels Premis de la Reial Acadèmia pel curs 2017.

inaugural6

Com a cloenda l’excel·lentissim Sr. president, Dr. M. Tomàs Salvà, en nom de S. M. el Rei, va declarar obert el curs acadèmic 2017, i va clausurar la sessió.

 inaugural7