Darrers Esdeveniments

GETomics: una breu història del temps

Tradicionalment, totes les malalties humanes s’han entès com el resultat final de la interacció entre la constitució genètica (G) de la persona i factors del entorn (E): GxE. En aquesta conferencia es presentaran observacions recents que indican que el factor temps (T) també juga un paper important, fins ara no valorat: GxExT (GETomics).

Consideraciones sobre 50 años de práctica en cirugía urológica

Se presenta una visión personal que resume la trayectoria profesional de 50 años de actividad. Comentaremos la evolución de la práctica quirúrgica-urológica en estos años, con una visión de su momento, en los años 70, en un Centro Americano de Referencia, con apuntes y algunos detalles sobre los cambios evolutivos en los diversos apartados de […]