Dia 22 de gener de 2015, primer dijous després de la festa de Sant Sebastià, va tenir lloc en la seu acadèmica de Ca Campaner la solemne sessió inaugural del present curs acadèmic.

????????????????????????????????????

Van ocupar la taula presidencial l’Excm. senyor Maciá Tomás Salvá, president de la Reial Acadèmia de Medicina; la Molt. Sra. Margarita Durán Cladera, presidenta del Parlament de les Illes Balears; Excel·lentíssim Senyor Mateu Isern, alcalde de Palma; Honorable Senyor Martí Sansaloni Oliver, Conseller de Salut i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, magnífic rector de la Universitat de les Illes Balears.

Va obrir la sessió l’Excm. Sr. President, Dr. Macià Tomás Salvá, qui va dirigir unes paraules de benvinguda als assistents i uns altres d’agraïment als benefactors i patrocinadors de l’acadèmia, que amb el seu suport permeten que la Reial Acadèmia dugui a terme les seves activitats. També va felicitar els guardonats amb els diferents premis i, a continuació, va agrair efusivament als membres de l’anterior Junta de govern la seva gestió al capdavant de la institució i la seva ajuda a la Junta actual. El Sr. president, finalment, va dirigir unes afectuoses paraules al Dr. Alfonso Ballesteros, acadèmic numerari i president de la institució entre 2002 i 2010, distingit amb la Medalla Dr. Orfila, i al Sr. Sinforiano Falcón, premiat amb la Cèdula Fundacional 1788.

A continuació el Sr. secretari general va llegir la memòria del curs 2014 fent esment de la sessió inaugural del curs 2014, de la constitució de la nova Junta de Govern, del conveni de col·laboració amb la Conselleria de Presidència, de l’acord marc i convenis amb la UIB, de l’ordenació i catalogació informatitzada de l’arxiu de la Reial Acadèmia, del conveni amb la fundació patronat científic del Col·legi de Metges de les Illes Balears, de la creació de noves comissions acadèmiques, de les activitats docents coordinades amb la UIB, de l’actualització de la pàgina web corporativa. Igualment va informar de l’elecció de dos nous acadèmics corresponents, el Dr. Sebastián Manresa Teixidor i el Dr. Guillermo García Manero, de la medalla Dr. Orfila concedida al M.I Dr. Alfonso Ballesteros Fernández, de les cèdules fundacionals 2014 concedides al Sr. Sinforiano Falcón Pascual i en la Universitat de les Illes Balears, i de les sessions científiques i de govern realitzades durant el curs acadèmic 2.014.

La Dra. Marta E. Couce Matovelle va llegir el discurs inaugural que portava per títol: Prions, una nova perspectiva biològica, on va exposar aspectes històrics, epidemiològics, fisiopatològics, clínics i terapèutics de les malalties priòniques.

A continuació el Secretari General va donar lectura a la relació dels premis i distincions concedides per la Reial Acadèmia durant el curs 2014:

MEDALLA DR. MATEU ORFILA: M. I. Dr. Alfonso Ballesteros Fernández.

PREMIO DR RAMON ROTGER MONER d’Especialitats quirúrgiques “Estudi prospectiu de la regeneració òssia mitjançant la utilizacion d’empelt Compost en elevacions del si maxil·lar”. Dr. Mikel Ramos Murguialday. Cirurgia Maxil·lofacial.

PREMIO FUNDACIÓ MAPFRE de Patologia Traumàtica “Paràmetres radiològics com a factors de risc en el desenvolupament de pseudoartrosi i d’escafoides carpià” Dr. Serafín Lirola Palmero – Hospital Son Llàtzer.

PREMI MÈDICS ROSSELLÓ d’Urologia “Incidència de margenes quirúrgics positius despés de prostatectomía radical retropúbica oberta versus laparoscòpica” Dr. Marco A. Ayala Semide.

PREMI TIRME de Salut mediambiental “neurotòxics ambientals i laborals. Regulació legislativa i Repercussions en salut “Dra. Mª Victoria Ramírez Iñíguez de la Torre. Grup Recerca Medicina Treball d’Albacete.

PREMIO HOSPITAL QUIRÓN Palmaplanas d’Especialitats Mèdiques “Canvis de la severitat de la regurgitació aòrtica durant l’ESFORÇ. Disminueix la insuficiència aòrtica amb l’Exercici? “Dra. Lucía Pasamar Márquez. Hospital Universitari Són Espases.

PREMI JEAN DAUSSET a la millor Tesi Doctoral “Miocardiopatia hipertròfica: estudi de la correlació genotipo-fenotip en una població insular portadora d’una idèntica mutació del genTNNT2” del Dr. Tomás Ripoll Vera. Hospital Universitari Són Espases.

PREMIO FUNDACIÓ MATEU ORFILA a la millor trajectòria d’un professional de la salut. Dr. Julio Marcos Fernández.

ACADÈMIC CORRESPONENTS per elecció: Dr. Sebastián Manresa Teixidor i Dr. Guillermo García Manero.

DISTINCIÓ CÈDULA FUNDACIONAL 1788: Sr. Sinforiano Falcón Pascual i la Universitat de les Illes Balears.

Els guardonats van rebre un fort aplaudiment en recollir el diploma de les autoritats presents en l’estrada. Una vegada finalitzada el lliurament dels premis del Curs Acadèmic 2014, el Sr. secretari general va anunciar la convocatòria dels Premis de la Reial Acadèmia el curs 2015.

Com a clausura l’excel·lentíssim Sr. president, Dr. M. Tomás Salvá, en nom d’SM el Rei d’Espanya, va declarar obert el Curs Acadèmic 2015, i va clausurar la sessió.